Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Nárůst dopravy:zapsaný spolek

Nárůst dopravy

Dopravní nárůst uvažoval správní úřad z čísel roku 2005 (územní plán vychází z údajů ještě starších).
Je stále operováno se zastaralým územním plánem, jenž nereflektuje prudké změny během posledních let v automobilové dopravě. Varianty řešení obchvatu byly posuzovány naposledy v letech 1991 – 1995 (již tehdy byl tento způsob řešení dopravy považován za řešení kompromisní – nikoli pozitivní). Hustota dopravy ovšem rok od roku stoupá. Její měření se provádí jednou za pět let, období mezi se pak řeší použití koeficientů nárůstu hustoty dopravy. Vydává-li stavební úřad rozhodnutí pro rok 2008 (s tím, že stavba bude v provozu nejdříve za několik let), pak musí počítat hustotu dopravy nejméně k roku 2008. Správní orgán to dle našeho úsudku neučinil a vycházel z údajů, které již dnes neodpovídají skutečnosti.
Považujeme za mylné konstatování, že „S ohledem na vývoj automobilového průmyslu a jeho modernizaci ve spojení se vstupem ČR do EU lze očekávat úplnou obnovu vozového parku. Jedná se především o vybavení automobilů katalyzátory a snížením spotřeby pohonných hmot.“ Naopak se domníváme, že výstavba průtahu přinese větší podíl tranzitní a částečně i místní dopravy a dojde tak ke zvýšení celkové dopravní zátěže na silnici I/50. Pro podrobné vyčíslení zátěží pro zprovoznění průtahu by bylo nutné provést výpočet dopravního modelu s posouzením zátěží jak na státní a krajské silnici, tak na významnějších místních komunikacích, jehož provedení bylo navrhováno již při zpracování územního plánu města.
Zlepšení dopravních parametrů a životního prostředí obyvatel středu města by bylo zajištěno stavbou na úkor vnesení negativních vlivů komunikace do okrajové části města a přírodního prostředí, dosud těmito vlivy nedotčeného.

Na základě rozhodnutí krajského úřadu musí ŘSD v rámci procesu EIA doložit novou dopravní studii, která posoudí intenzitu dopravy způsobenou záměrem a ovlivnění ostatních účastníků silničního provozu touto dopravou
návštěvníků stránky
celkem59 726