Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

Z TISKU:zapsaný spolek

Z TISKU

Trasu obchvatu Bučovic požadují silničáři dopracovat

Bučovice – Nachystat stavbu budoucího obchvatu města do takového stadia, ve kterém nechalo přerušit plány na přeložku vedoucí městem, musí podle dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic vedení bučovické radnice. Od února, kdy se zastupitelé dohodli na levnější jižní variantě silnice, která má ulehčit dopravně přetíženému centru, stihla firma zpracovávající nový projekt vytvořit návrh studie na její trasu.
Vyškovský deník 18.10.2012
Více na : http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/trasu-obch vatu-pozaduji-silnicari-dopracovat-20121018.html


Radnice prověřuje bučovický obchvat

Bučovická radnice nechává prozkoumat možnosti obchvatu města, který uleví silnici I/50.
Vyškovský deník 1.10.2011
Více na: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/radnice-pr overuje-bucovicky-obchvat20110929.html

V Bučovicích řeší obchvat, chtějí dostat auta mimo město

iDnes 9.10.2011
http://brno.idnes.cz/v-bucovicich-resi-obchvat-cht eji-dostat-auta-mimo-mesto-piq-/brno-zpravy.aspx?c =A111003_1661318_brno-zpravy_bor


Bučovická radnice chce novou trasu přeložky

V\škovský deník 5.4.2011
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/bucovicka- radnice-chce-novou-trasu-prelozky.html

Přehodnotili trasu obchvatu. Ten má město zcela obejít

Bučovice – Nové vedení bučovické radnice od základů přehodnocuje hlavní dopravní investici města – obchvat.
Vyškovský deník 23.3.2011
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/prehodnoti li-trasu-obchvatu-ten-ma-mesto-zcela-obe.html

Přelom v Bučovicích: Nové vedení

Vyškovský deník 1.12.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/prelom-v-b ucovicich-nove-vedeni20101130.html

Přeložka rozhádala Bučovice

Doprava je žhavé předvolební téma v Bučovicích. Strany mají na řešení různé názory.
Vyškovský deník 9.9.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/prelozka-r ozhadala-bucovice20100909.html

Odpůrci přeložky silnice I/50 můžou oslavovat

Vyškovský deník 30.7.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/odpurci-pr elozky-silnice-i-muzou-oslavovat20100729.html#disk use


Přeložka opět rozbouřila Bučovice

Vyškovský deník 21.7.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/prelozka-o pet-rozbourila-bucovice20100720.html

http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita= 16296

VIDEO: Stavba přeložky v nedohlednu

RTA 4.6.2010
http://www.rta.cz/index.html?article=137171


Bučovicemi projede za den 18 000 aut

Vyškovský deník 22.4.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/mestem-pro jede-za-den--aut20100421.html

Bučovičtí bojují za obchvat

MF Dnes 8.2.2010
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=032&r=mfjiznim orava&c=1332149

Zastupitelé zamítli studii k obchvatu Bučovic

Vyškovský deník 4.2.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitel e-zamitli-studii-k-obchvatu-bucovic.html

Zastupitelé ve středu opět projednají obchvat

Vyškovský deník 3.2.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitel e-ve-stredu-opet-projednaji-obchvat.html

Bučovickou přeložku ještě zváží Jihomoravský kraj

Vyškovský deník 1.2.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/bucovickou -prelozku-jeste-zvazi-jihomoravsky-kraj.html

Stovky lidí jsou proti bučovické přeložce

Vyškovský deník 21.1.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/stovky-lid i-jsou-proti-prelozce20100120.html

Územní plány už chystají i malé obce na Vyškovsku

Vyškovský deník 12.1.2010
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/uzemni-pla ny-uz-chystaji-i-male-obce-na-vyskovsku.html

V Bučovicích zastavili územní řízení přeložky I/50

Vyškovský deník 10.12.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/v-bucovici ch-zastavili-uzemni-rizeni-k-prelozce-i.html

Místo průtahu chtějí lidé obchvat

MF Dnes 7.12.2009
http://zpravy.idnes.cz/bucovicti-se-zlobi-ze-pruta h-zmeni-tvar-mesta-navrhuji-postavit-obchvat-14z-/ brno.asp?c=A091207_1300768_brno_dmk

Zastupitelstvo Bučovic na jednání porušuje zákon

Vyškovský deník 26.11.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitel stvo-bucovic-porusuje-zakon20091125.html

Bučovice mají změnit pravidla zastupitelstev

Vyškovský deník 9.11.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/bucovice-m aji-zmenit-pravidla-zastupitelstev.html

Město Bučovice požehnalo přeložce

Vyškovský deník 24.9.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-buco vice-pozehnalo-prelozce20090923.html

Bučovice vyřknou ortel nad přeložkou silnice I/50

Vyškovský deník 23.9.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/bucovice-v yrknou-ortel-nad-prelozkou20090923.html

Bučovice už jsou zase průjezdné

Vyškovský deník 11.9.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/bucovice-u z-jsou-zase-prujezdne20090910.html

Bučovice mají opravenou silnici a tisíce kamionů zpět v centru

ČT24 10.9.2009
http://www.ct24.cz/doprava/66398-bucovice-maji-opr avenou-silnici-a-tisice-kamionu-zpet-v-centru/

Bučovická radnice s lidmi projedná trasu přeložky

Vyškovský deník 7.9.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/bucovicka- radnice-s-lidmi-projedna-trasu-prelozky.html

Město Bučovice dostalo pokutu za porušení zákona

Vyškovský deník 21.7.2009
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-buco vice-dostalo-pokutu-za-poruseni-zakona.html

Jedna petice přeložku hájí, druhá ji nechce

MF Dnes 13.7.2009
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=161&r=mfjiznim orava&c=1223065

Bučovice: Pětina obyvatel Bučovic nechce přeložku

Vyškovský deník 2.7.2009
Plánovaná stavba přeložky silnice I/50 v Bučovicích rozdělila obyvatele města. Podepisují petice pro a proti. Na podzim o nich rozhodne zastupitelstvo.
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/petina-oby vatel-nechce-prelozku20090630.html


PŘEVZATO Z OFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA BUČOVICE
dne 29.7.2009

PŘIJATÉ PETICE
Město Bučovice obdrželo dvě petice občanů města Bučovic, a to jednu dne 1.6., petici nazvanou „Petice občanů města Bučovice za zachování stávajícího územního plánu a vybudování přeložky silnice I/50 v původně naplánované trase“ a dne 24.6. petici nazvanou "Petice občanů města Bučovice za změnu územního plánu města Bučovice, která by vedla ke změně trasy silnice I/50". Obě petice budou řešeny v souladu se zákonem č.85/90 Sb., o právu petičním. Důvody, které obě strany uvádějí, jsou závažné a budou posouzeny kompetentními institucemi a především investorem – Ředitelstvím silnic a dálnic (které zastupuje majitele komunikace, Českou republiku).


Skupina Bučovických je proti obchvatu, námitkami stavbu oddálila

Zpravodajství ČTK, 3.6.2009
http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita= 12477

Bučovice: Lidé se bojí zneužití dat

Vyškovský deník 28.4.2009
Jména, příjmení, bydliště, vlastnoruční podpisy a v několika případech i rodná čísla účastníků řízení obsahují podpisové archy k odvolání proti územnímu rozhodnutí ke stavbě přeložky silnice I/50 v Bučovicích. A všechny tyto údaje, které nechala bučovická radnice zveřejnit na svém webu zhruba před tři čtvrtě rokem, tam stále visí.
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/bucovice-l ide-se-boji-zneuziti-dat20090427.html


Bučovice: Stavba přeložky je zatím u ledu

Vyškovský deník 24.4.2009
Krajský úřad rozhodl ve prospěch obyvatel, kteří podali odvolání proti přeložce silnice I/50 v Bučovicích. Lidé navíc sepisují další petici.
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-pre lozky-je-zatim-u-ledu20090423.html


Přeložka: Výkupy přinesou trable

Vyškovský deník 12.3.2009
Pozemky, přes které má vést přeložka silnice I/50 v Bučovicích, mají stovky majitelů. Ti ovšem na prodeji příliš nezbohatnou.
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/prelozka-v ykupy-prinesou-trable20090310.html


Stavba přeložky naráží na potíže

Vyškovský deník 15.11.2008
Stavební úřad v Bučovicích řeší odvolání proti územnímu rozhodnutí na přeložení frekventované mezinárodní silnice. Problémy můžou vzniknout i při výkupech pozemků.
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-pre lozky-narazi-na-potize20081104.html


Potíže v dopravě má vyřešit přeložka

Vyškovský deník 17.3.2008
Každého sedmého obyvatele Bučovic ruší projíždějící auta. Bezmála sedm stovek si nemůže v noci užívat klidného spánku kvůli nadměrnému hluku.
http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/potize-v-d oprave-ma-vyresit-prelozka20080317.html
návštěvníků stránky
celkem59 726