Svet-Stranek.cz
zapsaný spolek
TOP BUČOVICE

O městě:zapsaný spolek

O městě

Město Bučovice se nachází v Jihomoravském kraji přibližně 28 km východně od Brna na mezinárodní silnici E50 mezi Brnem a Uherským hradištěm v údolí říčky Litavy v nadmořské výšce 226 m. n. m. Město leží na severním okraji Ždánického lesa. Ke dni 25. 2. 2008 zde žilo 6 494 obyvatel, z toho 3 246 mužů a 3 248 žen
První písemné zmínky o Bučovicích jako o městečku pocházejí z roku 1322. předpokládá se však dřívější existence. Dokládá to objev z konce roku 2000, který prokazuje, že v prostoru dnešní zámecké zahrady a dvora stával v 1.pol. 13.století velký kamenný kostel.

V 16.století prožívaly Bučovice úspěšný rozvoj, kvetla řemesla, v okolí vyrostly vinice a chmelnice, bylo založeno 31 rybníků. Ve 2. polovině 16. století (1567 - 1582) dal tehdejší majitel bučovického panství Jana Šembera z Boskovic postavit renesanční zámek, který patří k nejcennějším renesančním stavbám v záalpském prostoru. Tvůrcem projektu byl patrně císařský architekt a antikvář Jacopo Strada. Na výzdobě zámku se podíleli významní umělci rudolfinského okruhu (např. sochař Hans Mont). Od roku 1597 až do roku 1945 patřil zámek i s panstvím známému rodu Lichtenštejnů.

V průběhu třicetileté války bylo těžce postiženo, v roce 1631 vyhořelo a v roce 1645 bylo, s výjimkou zámku, poničeno Švédy.

Nový rozvoj začal v 18. století, kdy zde začalo prosperovat tkalcovství, bednářství a výroba lidových fajánsí (toufarství). V 19.století byly Bučovice městem soukenickým, existovalo zde až 14 textilních manufaktur a továren. Ve městě byla početná židovská komunita.
Po úpadku textilní výroby nastupuje ve městě od 19. a 20. století převažuje dřevozpracující průmysl, hlavně v oblasti nábytkářství.V roce 1894 byla založena Druckerova továrna, pozdější UP.
Koncem dvacátého a začátkem jedenadvacátého století po rozpadu větších dřevařských firem, vznikají nové firmy, zaměřené především na zpracování kovů a zdravotních materiálů a drobnější soukromý sektor.

PAMÁTKY


Nejvýznamnější historickou památkou je zámek – národní kulturní památka – s francouzkou zahradou. Čistě renesanční budova zámku, jedinečná stavba na sever od Iálie, s bohatou výzdobou interiérů, byla vystavěna v letech 1567-1582. Na nádvoří zámku je manýristická barokní kašna s postavou bakchanta z let 1635 - 1637 od P. Materny. V zámku sídlí muzeum se stálou expozicí o historii Bučovic a okolí.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází rovněž z let 1637 - 1641, jeho dnešní podoba je výsledkem úpravy kolem poloviny 18. století a zejména klasicistní přestavby a rozšíření kostela ve 20. letech 19. století. Před kostelem jsou mimo jiné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 a sv. Jana Sarkandra (někdy uváděno Kantského) z roku 1720.

Další pamětihodnosti
Stará radnice dům č. p. 31 (dnes drogerie) byla postavena roku 1775. V prvém poschodí byly kanceláře starosty a tajemníka a také zasedací síň. Na střeše byla věžička ve které byl požární zvonek. Před první světovou válkou byla v zadní části Strakoschova domu byla postavena radnice nová.

Nová radnice byla postavena místo textilní továrny, kterou postavil Salomon Strakosch. Původní dům stojí dodnes na náměstí je postaven koncem 18 století, továrna zbudovaná v zahradě zabíhala křídly do ulic Jiráskova a Smetanova. Radnice byla v minulém období využívána jako obecní byty. Kanceláře MNV a později Městského úřadu byly umístěny v budově Hasičské zbrojnice. Dnes již slouží budova svému původnímu účelu.

Budova reálného gymnázia byla dokončena roku 1902 a zbudovalo ji město Bučovice. Po dostavbě nových budov základních škol na kopci Kalvárie, bylo gymnázium přestěhováno do jednoho křídla ZŠ 710. V původní budově byla umístěná Střední zemědělská, později ekonomická škola. V roce po revoluci se do budovy opět vrátilo gymnázium, a střední ekonomická škola.

Židovský hřbitov s náhrobky z 17. - 20. století,

Obecní dům z let 1913 - 1914 postaven v kubizujícím stylu podle projektu prof. J. Syřiště, nyní sídlo Městského úřadu Bučovice,

Hradisko - areál nad městem, kde do začátku 14. století stál dřevěný hrádek, dodnes jsou patrny zbytky valů a příkopů, židovský hřbitov s náhrobky.
návštěvníků stránky
celkem60 969